Διαδικτυακό συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση  και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις,  συνέπειες, προοπτικές

Διαδικτυακό συνέδριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η εμπειρία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων: διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές

Λεπτομέρειες – Agenda

Δήλωση Συμμετοχής

Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής